Për ne

PROFILI i HCE

Qendra Shëndetësore e Ekselencës përkufizohet si qendra bashkëpunimi të ndërlidhura të njohurive dhe aftësive profesionale, të cilat kanë aplikueshmëri për të mirën e të gjitha kombeve në mbarë botën. Flasim këtu veçanërisht për diagnostikimin mjekësor, për kujdesin shëndetësor në distancë dhe aftësitë e trajtimit dhe trajnimit përmes shkëmbimit të njohurive, mendimit sekondar, dosjeve mjekësore elektronike, të cilat do të lehtësojnë ndarjen e njohurive të kujdesit shëndetësor pa ndonjë shqetësim të për distance/burime institucionale locale.

Qëllimi

Për të balancuar shërbimin njerëzor dhe intelektual të ofruar nga profesionistët shëndetësor së bashku me shërbimin teknologjik të ofruar nga kompjuterët.

Vizioni

Për të rritur bashkëpunimin ndërmjet institucioneve, profesionistëve shëndetësorë dhe pacientëve për shërbim shembullor.

Misioni

Të sigurojë mendim sekondar për pacientët dhe një mjedis bashkëpunimi për profesionistët shëndetësorë.

Në vitin 2013, në MEDETEL, Luksemburg, HCE u prezantua në Forumin Botëror për Telemjekësi dhe eHealth, ju lutem vizitoni këtu.

Përveç partnerëve të shumtë nga BE dhe SHBA, më 13 nëntor 2014, HCE është bërë anëtar dhe ka krijuar bashkëpunim me European Connected Health Alliance- ECHAlliance (www.echalliance.com). ECHAlliance dhe Qendra Shëndetësore e Ekselencës punojnë së bashku në nivel strategjik për promovimin e iniciativave të përbashkëta shëndetësore. Në maj të vitit 2015, HCE ka arritur një marrëveshje me AMS nga Republic Çeke, Cortrium nga Danimarka, TakesCare nga Polonia dhe DicomGrid nga SHBA.

Lokacioni
South Carolina, USA

Health Center Of Excellence USA, LLC
136 Rubiwood Cir Greer SC, USA 29651
Phone: +1 864 655 7490

Copyright ©2017: Health Center of Excellence | Terms and Conditions | Privacy Policy