Mendimi Sekondar

Mendimi Sekondar

Një mendim sekondar është një deklaratë e bërë nga mjeku specialist ndaj një diagnoze të bërë paraprakisht. Nuk është zëvendësim për konsultimin e drejtpërdrejtë, por ofron prova apo kundërshtim ndaj një diagnoze apo trajtimi të propozuar. Mendimi Sekondar është shumë i përdorëshem për të konfirmuar një deklaratë të mëhershme mjekësore, apo mund të prezantohet si provë zyrtare duke pohuar apo kundërshtuar një mendim tjetër.

Kohët e fundit kemi zgjeruar rrjetin tonë me mijëra mjekë nga e gjithë bota, të gatshëm për të dhënë mendimin sekondar për ju. Përveç kësaj, platforma jonë e avansuar ju mundëson të ruani dhe shikoni imazherinë tuaj online me lehtësi.

Mendimi sekondar ofrohet ndaras për secilin rast, sipas ofruesit tuaj të përzgjedhur të shërbimit dhe pagesa bëhet për veçmas për secilin rast.

CT
CT
Biopsy
Biopsy
Coronagraphy
MRI
MRI
MRI
MRI
Hapa të thjeshta
  1. 1. Bëj pagesa të sigurta online
  2. 2. Ngarko foto
  3. 3. Merrni Mendim Sekondar kur ju nevojitet

ANËTARËSOHU

Copyright ©2017: Health Center of Excellence | Terms and Conditions | Privacy Policy