Matja e shenjave vitale

Shërbimi e Matjes së Shenjave Vitale

HCE dhe Cortrium janë partnerizuar për të zgjeruar shërbimet e tyre më tej. Cortrium merr kujdesin shëndetësor personal në një nivel të ri duke ndihmuar profesionistët e kujdesit shëndetësor, duke fuqizuar pacientët dhe duke ofruar mbështetje shtesë për dialogun midis tyre. Cortrium ripërcakton pikën fillestare nga e cila kujdesi mund të fillojë përmes zhvillimit të gjeneratës së ardhshme të teknologjisë për kujdesin e zemrës me çmime të volitshme. Duke përdorur pajisje të mençura, shtojmë një thesar të ri të të dhënave konkrete shëndetësore dhe mundësojmë mbështetjen e diagnozave profesionale nga vlerësime të verifikueshme dhe të besueshme.

Platforma jonë revolucionare e teknologjisë është dizajnuar për të vlerësuar temperaturën e sipërfaqes së trupit, aktivitetin dhe normën e frymëmarrjes dhe gjithashtu përfshin një EKG me tre kanale me performancë të lartë për shfaqjen dhe diagnostikimin e sëmundjeve kardiologjike. Për të shtuar në këtë suitë tashmë mbresëlënëse të opsioneve, testet po përparojnë për të kualifikuar prototipin tonë të ardhshëm, i cili do të shtojë sensorët e ngopjes së oksigjenit (SpO2) dhe sensorë të presionit të gjakut në pajisje.

Me përdorimin e Bluetooth (BLE) dhe teknologjive të tjera wireless dhe asgjë tjetër veç komponentëve dhe elektrodave standarde, platforma teknologjike Cortrium është një zgjidhje unike për matjen e të pesë parametrave vital të shenjave të cilat do të marrin me të vërtetë kujdesin shëndetësor në shekullin 21.

Copyright ©2017: Health Center of Excellence | Terms and Conditions | Privacy Policy